HGK
12°
I dag
Banen er
Åpen
Banen
Rangen er
Åpen
Drivingrange
0
aktiviteter i dag
Aktiviteter
Del
29.05.2024
onsdag
HGK
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
Banen er åpen.
Tilbake

Medlemskap

Halden Golfklubb tilbyr flere typer medlemskap, og med unntak av greenfee-medlemskap, gir alle rett til fritt spill på banen gjennom hele sesongen.
Kontingent
Kategori
Kr 4.500,- / pr år
Hovedmedlem
Kr 2000,- / pr år
Fullt medlem i annen klubb
Kr 2.000,- / pr år
Prøvemedlem VTG
Kr 3.500,- / pr år
Prøvemedlem 2022
Kr 2.000,- / pr år
Student/Vernepliktig
Kr 1.500,- / pr år
Junior 13 - 19 år
Inkluderer medlemskap.
Kr 500,- / pr år
Junior 8-12 år
Inkluderer medlemskap.
Kr 500,- / pr år
Knøtt 5 til 7 år
Kr 2.000,- / pr år
Greenfeemedlem
Som Greenfee medlem betaler du kr 2000,- . Hver gang du spiller, betaler du kr 200,- på hverdag og kr 300,- i helgen. Når du tilsammen har betalt kr 2500,- i greenfee, har du betalt kr 2000,- + 2500,- = kr 4500,-. Da spiller du GRATIS resten av sesongen. Ta vare på kviteringene. Hilsen Halden GK
Kr 1.150,- / pr år
Fjernmedlemskap
Gjelder for de som bor utenfor Østfold.
Kr 500,- / pr år
Passiv
Klubbens medlemmer
Forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter og avgifter fastsatt på årsmøtet. Dersom kontingent ikke er betalt vil spilleretten blokkeres.
Oppsigelse av medlemskap eller endring av medlemskategori skal skje innen 31/12 for påløpende sesong.
Følge den til enhver tid gjeldende lov for Halden Golfklubb.

Husk at dersom du ønsker å bytte eller avbryte medlemskapet, må det sies opp skriftlig innen 01.12 inneværende år i henhold til klubbens lover.
Administrasjonsavgift og avtalegirotillegg er inkludert i de oppgitte pr/mnd prisene.
Veien til Golf
Innmelding