HGK
I dag
Banen er
Stengt
Banen
Rangen er
Stengt
Drivingrange
0
aktiviteter i dag
Aktiviteter
Del
03.02.2023
fredag
HGK
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
STENGT
Vi venter på våren !
Tilbake

Medlemskap

Halden Golfklubb tilbyr flere typer medlemskap, og med unntak av greenfee-medlemskap, gir alle rett til fritt spill på banen gjennom hele sesongen.
Kontingent
Kategori
Kr 4.500,- / pr år
Hovedmedlem
Kr 2.000,- / pr år
Prøvemedlem VTG
Kr 3.500,- / pr år
Prøvemedlem 2022
Kr 1.800,- / pr år
Sesonggreenfee
Forutsetter at du er fullt medlem i annen golfklubb.
Kr 2.000,- / pr år
Student/Vernepliktig
Kr 1.500,- / pr år
Junior 13 - 19 år
Inkluderer medlemskap.
Kr 500,- / pr år
Junior 8-12 år
Inkluderer medlemskap.
Kr 500,- / pr år
Knøtt 5 til 7 år
Kr 2.000,- / pr år
Greenfeemedlem
Kr 1.150,- / pr år
Fjernmedlemskap
Gjelder for de som bor utenfor Østfold.
Kr 500,- / pr år
Passiv
Klubbens medlemmer
Forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter og avgifter fastsatt på årsmøtet. Dersom kontingent ikke er betalt vil spilleretten blokkeres.
Oppsigelse av medlemskap eller endring av medlemskategori skal skje innen 31/12 for påløpende sesong.
Følge den til enhver tid gjeldende lov for Halden Golfklubb.

Husk at dersom du ønsker å bytte eller avbryte medlemskapet, må det sies opp skriftlig innen 31.12 inneværende år i henhold til klubbens lover.
Administrasjonsavgift og avtalegirotillegg er inkludert i de oppgitte pr/mnd prisene.
Veien til Golf
Innmelding